مکمل پرندگان نقش بسیار مهم در پرورش قناری و حتی نگهداری های خانگی.

همانطور که همه میدانید بدن پرندگان هم مثل بدن انسان ها نیاز به ویتامین ها و مواد معدنی دارند. همیشه پرندگانی که آزاد هستند و یا درجنگل هستند این مواد معدنی را در طبیعت پیدا میکنند. اما پرندگانی که ماد نگهداری میکنیم و در قفس پرورش میدیم این مواد معدنی را از غذا های عادی دریافت نمیکند. و به این دلیل برای تامین این ویتامینه ها و مکمل های غذایی به دادن برخی از مکمل ها دارویی روی می اوریم.

مکمل های معدنی برای پرندگان زینتی

مکمل ها انواع مختلفی دارند و بنا بر همین موضوع در دسته بندی های خاص میباشیند. به فرض مثال برخی از مکمل ها ویتامین های a , b را تامین میکنندو برخی دیکر از مکمل ها برای کلسیم بدن پرنده میباشد.

قناری                        عروس هلندس          عسل در تغذیه قناری

 

ویتامینه ها و یا مکمل ها؟

بررسی این که از ویتامین ها استفاده کنیم و یا مکمل ها در صورتی که بیشتر این این محصولات از یک گروه هستند ولی برخی از ان ها فعالیت های متغیزری دارند.

ویتامینه ها

تکیمیل ویتامنه ها در بدن پرندگان بسیار مهم است . کمبود ویتامین پرندگان میتواند مشگل ساز و درد سر ساز باشد. نبود نطفه پوک بودن تخم و.مخواندن آواز قناری را میتوان از کمبود ویتامین ها نامید

مکمل

مکمل پرندگان زینتی در رابطه رشد پرنده استخوان بندی پرنده داشتن جوجه ی بهتر میباشد. کمبود مکمل در بدن پرندگان زینتی بسیار مضر بوده. با استفاده از مکمل و برنامه غذایی خود میتوانید رشد پر ها و حتی پرنده ی خود را زیباتر کنید.

چه زمانی به پرنده مکمل بدهیم؟

در زمان های پرورش و بعد از پرورش پرنده نیاز به مکمل های غذایی دارد.

مکمل طوطی

مکمل طوطی ها ارزش بسیاری برای جوجه ها خود دارد . سعی کنید بهترین مکمل را انخاب کنید.

مکمل زمان پرورش طوطی سانان

مکمل معدنی دریایی برای طوطی ها

مکمل غذایی برای طوطی سانان

مکمل کاسکو

مکمل عروس هلندی

مکمل قناری

مکمل قناری نیز در زمان پرروش بسیار مهم است . برای قوس کردن اسخوان قناری.

مکمل نطفه دار کردن قناری

درمان ورم روده قناری

ویتامین و مکمل بهبود رشد پرنده

آنتی بیوتیک پرندگان

لوازم جانبی پرندگان

ویتامین و مکمل بهبود صدای قناری

کاور قفس قناری

ad3e

مورنینگ بیرد

مکمل تحریک آواز خوانی قناری

مورنینگ بیرد

اندازه ی قفس پرندگان

خرید انواع مکمل پرندگان زینتی

نمایش 1–16 از 43 نتیجه

انتهای محصولات

محتوایی برای بارگذاری وجود ندارد

بارگذاری محصولات بیشتر