نمایش دادن همه 9 نتیجه

انتهای محصولات

محتوایی برای بارگذاری وجود ندارد

بارگذاری محصولات بیشتر

نکتون کمپانی آلمانی قدیمی که سال های زیادی برای حیوانات خانگی از جمله پرندگان و خزندگان محصولات تولید کرده.

این کمپانی بزرگ در آلمان رقیب بسیار قوی دارد که در سرا یر دنیا باهم در حال رقابت و تجارت هستند. کمپانی کویکو نیز از شرکت های قدیمی در آلمان است که به تولید محصولات حیوانات خانگی پرداخته.

محصولات نکتون تعداد زیادی نسبت به محصولات ورسلاگا نیست. اما محصولی مثل نکتون ای و نکتون اس در دنیبا به شدت طرفدار دارد و هیچ مکملی نمیتوانید جایگزین این شوند.

محصولات نکتون خاص و با کیفیت بالایی هستند به همین دلیل است که این کمپانی توانسته جایگاه خود را در دنیا حفظ کند.