توضیحات اجماعی محصول

مومیایی آسان برای هضم و تونیک محلول در آب است که انرژی لازم را فراهم می کند و ذخایر گلیکوژن را دوباره پر می کند. از آنجا که حاوی کربوهیدرات های مختلفی است ، مادر قادر به تأمین انرژی قبل از پرواز است و پس از پرواز به سرعت فروشگاه های گلیکوژن را دوباره پر می کند.