توضیحات اجماعی محصول

گیریه کف دریا برای نگه داری کف دریا در قفس

کف دریا یک غذا و مکمل مناسب برای پرندگان زینتی است. استفاده از این محصول بساری رابج است. گیره کف دریا باعث نگه داری کف دریا در داخل قفس میوشد.

گبره کف دریا به سه مودل تقیم میشود. که دونع ان ها ایرانی و یک نوع ان ها خارجی میباشد.

گیره کف دریا

گیره کف دریا

گبره کف دریا ایتالیایی

این گیره ساخت کشور ایتالیا بوده و دارا کیفیت بالا میباشد. گیره ایتالیایی کف دریا از پلاستیک فشرده ساخته شده و به راحتی بر. روی قفس نصب میشود.

گیر کف دریا نی دار

این گیره با استفاده از نی کناری خود در هر قسمت قفس نصب میوشد بدون مشگل این گیره به دلیل نی دار بودن باعث میشود که قناری به راحتی بشیند و کف دریا مصرف کند

گیره کف دریا ساده

این نوع گیره کف دریا را هم ساده مینامیم و بسیاری از قناری بازان از این گیره استفاده میکنند


خرید کف دریا

 

پرورش پرندگان زینتی و صنعتی + کدام پرنده سود آور تر است؟