محصول کشور

ایران

اعتبار مصرف

۶ ماه

توضیحات اجماعی محصول

دانخوری ساده

این دانخوری ساخته شده از پلاسیم درجه دو میباشد  و دارای ۵ ردیف و بزرگ ان ۸ ردیف است. میله ی نرم خم شونده ان به شما اجازه میدهند تا به راحتی این دانخوری را به قفس وصل کنید