محصول کشور

ایران

کیفیت پلاستیک

درجه ۳

سایز

شعاع ۱۳ سانت

توضیحات اجماعی محصول