توضیحات اجماعی محصول

نمد آشیانه برای قناری

نمد آشیانه برای استفاده در زیر الیاف قناری استفاده میشود

نمد برای قناری

برای استفاده نمد را بر روزی ظرف اشیانه گزاشته و اایاف را داخل نمد بریزید