توضیحات اجماعی محصول

ظروف ذغال قناری

برای استفاده از ذغال قناری

مناسب برای شن و ماسه صدف

ذغال اکتیو کویکو