توضیحات اجماعی محصول

 • درمان بیخوابی و ضعف پرندگان با ویتالیز vitaliz

  ویتالیز به عنوان مکمل غذايي براي درمان کم آبي و ضعف در پرندگان مصرف مي شود. پرندگان در هنگام استرس، دچار دهيدراتاسيون مي گردند. ویتالیز VITALIZE جهت درمان و جلوگيري از کم شدن آب بدن، ضعف در نتيجه بيماري، آسيب و يا استرس موثر مي باشد. VITALIZE نياز بدن را به نمک و انرژي گلوکز رفع مي نمايد و براي پرندگاني که به نمايش گذاشته مي شوند، همچنين پرندگاني که در شرايط حمل و نقل هستند يا مرتب جابه جا مي گردند، مناسب است.

  درمان ضعف پرندگان

 • هر اونس (28 گرم) شامل:

  گلوکز 14/1٪
  يون هاي بي کربنات 2/9٪
  يون پتاسيم 2/6٪
  يون سديم 1/6٪
  يون سيترات1/3٪

  مواد تشکيل دهنده ديگر:

  مالتودکسترين

  هشدار:

  غيرقابل مصرف در انسان است.
  دور از دسترس اطفال نگه داريد.

 • نحوه ی مصرف ویتالیز

  يک قاشق چاي خوري از VITALIZE را به 200 ميلي ليتر آب آشاميدني تميز اضافه نماييد. از اين آب به عنوان تنها منبع آب آشاميدني پرنده در طول زمان استرس استفاده کنيد. براي کاهش استرس ناشي از نمايش دادن پرنده و يا انتقال پرندگان، محصول VITALIZE را 3روز قبل و 2 روز بعد از حمل و نقل و يا به نمايش درآوردن پرنده تجويز نماييد. درب ظرف قبل و بعد از مصرف بسته نگه داشته شود. در جاي خشک و خنک نگه داريد.

 • کم آبی ضعف و استرس

  برای درما ضعف پرندگان

  برای درمان کم ابی پرندگان

  درمان استرس پرندگان از برخی دلایل

  میتوانید از ویتالیز مورننیگ برد استفاده کنید