توضیحات اجماعی محصول

ویتامین مهم ad3e که بسیار مورد استفبال پرورش دهندگان و خانه دار ها قرار گرفته یک محصول مهم برای رشد و تقویت نطفه و ایجاد سرحالی برای پرنده است . این نوع ویتامین ها انواع مختلفی دارند و بهترین ان ا میتوان ad3eهاکیمول را نام برد. ای محصول المانی بسیار قوی و حتی از محصولات  کویکو و تابرنیل بسیار بهتر است