توضیحات اجماعی محصول

شن و ماسه برای پرندگان

شن و ماسه در اصل و خلاصه برای سیستم گوارش پرندگان میباشد. شن ماسه پرندگان برای حضم غذا مناسب است .

استفاده از شن و ماسه برای پرندگان گزینه ای است که ۹۹ درصد اقراد ان را نمیدانند و فراموش میکنند.

این محصول دارای بوی عالی میباشد دارای گرد و غبار نیست و سازگار با محیط زیست است