توضیحات اجماعی محصول

مخلوط دان پرستیژ برای سهره و فنچ

مخلوطی با کیفیت بالا برای سهره که در این محصول از دان اروپایی استفاده شده است . مخلوز پرستیژ سهره دارای دان ها و غلات با کیفیت میباشد که این غذا میتوانید پرنده شما را در یم وضعیت خوب بهبود یابد.

مخلوط پرستیژ فنچ

از این محصول پر طرفدار  مخلوز دان برای فنچ نیز استفاده میشود. این مخلوز از کیفیت بالایی برخورداری است