توضیحات اجماعی محصول

دارو متعادل کننده روده پرندگان زینتی

این مجصول از پونه کوهی و اسید های آلی تهیه شده که هضم بهتره ,استحکام و عملکرد روده را افزایش میدهد.استفاده از این محصول در زمان اسهال پرندگان توصیه میشود. برای اطمینان از عدم شد میکروب های مضر این محصول را به آب آشامیدنی اظافه کنید

نحوه مصرف:

دو درب بطری معادل ۱۰ میلی لیتر در یک لیتر آب آشامیدنی

۳بار در هفته برای پرندگان جوان

یک بار در هفته بای پرندگان مسن.

نکته : بهتر است برای جوجه هایی که تازه از مادر جدا شده اند ۳ تا ۴ روز در هفته مصرف شود