توضیحات اجماعی محصول

مواد تشکیل دهنده :

غلات
انواع قندها
عصاره پروتئین سبزیجات
شیر و فرآورده های لبنی
روغن ها و چربی ها
مواد معدنی