سایز

3cm * 1cm

وزن

۱۵ گزم

ساخت کشوز

ایران (دکتر شیخی)

توضیحات اجماعی محصول

آنتی بیوتیک بیوسیرین برای پرندگان

بیوسیرین یک دارو و آنتی بیوتیک قوی و کار امد برای پرندگان میباشد. این دارو به صورت قطره ای است.

بیوسرین :  BIOSERINEدربیماریهای تورم روده ای که درآن ایجاد زخم درگوارش باشد تجویز میگردد.

دربیماری های گوارشی وتنفسی ودیگربیماریها مورد مصرف قرار میگیرد.

بیوسرین از ترکیب چند آنتی بیوتیک ویک داروی ضد التهاب وداروی ضد نکروز ساخته شده ودربازار بصورت

قرص های کوچک معروف به قرص فشنگی ودیگر بشکل های پودر ومایع خوراکی عرضه می گردد.

بسیاری از پرورش دهندگان حرفه ای از پودر بیوسرین همراه با پودر T.N.T برای درمان تورم روده مزمن وعفونت روده

وبیماری های مزمن درقناری های مبتلا استفاده میکنند. 

از این دارو بسیاری برای درمان ورم روده استفاده میکنند. راجب ورم روده بیشتر بخوانید

موارد مصرف بیوسیرین

در اواخر فصل لک یعنی در هنگام پر درآوردن بسیارموثرمیباشد. دراین زمان هرچه قدرت پر دراوری بیشتر باشد در فصل جوجه کشی بارور ی در قناری بیشتر خواهد شد درفصل لک اول از تریگانتول استفاده نموده تاقناری باقدرت این ویتامین به لک رود وسپس در هنگام درآوردن پر از مودا استفاده نمایید . مودا داروی پر ساز است که در اواخر لک وهنگام پر درآوردن بسیار مفید است. مقداروطریقه مصرف:3قطره در40سی سی آب درزمان صاف کردن پرو15روز مصرف 5روز استراحت ومجددا 15روزتکرارشود. ANTIASMATICضدآسم:ساخت شرکت تابرنیل – موارد مصرف:برای درمان آسم – وخس خس وگلو درد مقدارمصرف:پنج قطره در 40 سی سی آب بمدت 5 روزسپس 2روز استراحت مجددا 5روز تکرار شود


ویتامین قناری                         آنتی بیوتیک ها                   مکممل مستی پرندگان