توضیحات اجماعی محصول

قطره ویتامین e پادوان

قطره ویتامین e (ای) Vita-E پادوان یک نوع ویتامین پرندگان میباشد که جهت تکمیل فرایند و کامل کننده ی ویتامین پرنده است. ویتامین های دیگر نیز وجود دارد که بسیاری در بازار میدرخشند. اما برخی از پرنده دران خواستار محصولات پادوان میباشد.

ویژگیهای قطره ویتامین E پرندگان پادوان

محلولی غنی از ویتامین E
مکملی عالی و مفید برای فصل جفت گیری پرندگان
بعنوان ویتامین باروری پرندگان شناخته شده

افزودنیها:
ویتامین A   1250000
ویتامین 15000 E
سدیم سلنیت 22 میلی گرم

آنالیز:
پروتئین خام 0.025%
الیاف خام 0.01%
روغن خام و چربی 0.5%
خاکستر خام 0.1%
رطوبت 96%

نحوه و مقدار مصرف:
به ازای هر کیلوگرم غذا معادل 2 میلی لیتر در خوراک پرنده یا 4-5 میلی لیتر از محلول در 100 میلی لیتر آب آشامیدنی به مدت
10-15 روز قبل از جفت گیری می باشد.
قبل از استفاده خوب تکان دهید.