توضیحات اجماعی محصول

 • ویتامین سوپرادین

  ویتامین سوپرادین برای قناری و پرنده

  ویتامین سوپرادین یک مولتی ویتامبن کامل میباشد که با استفاده از آن میتوانید ویتامین پرنده خود را تکمیل کنید.

  خیلی وقت ها شده که شما با استفاده از قوی ترین غذا ها و بذر ها بازهم احساس کم بود ویتامین قناری یا پرنده را کرده اید

  برای تکمیل ویتامین قناری مکمل و دارو های زیادی وجود دارد که هر کدام مناسب برای زمان های خاص بوده . ولی قرص جوشان ویتامین سوپرادین را در تمامی مواقع عادی میتوان استفاده کرد.

  این قرص جوشان ویتامین سوپرداین قناری میتواند مکمل خوبی برای قناری یا پرنده شما باشد

  قرص ویتامین سوپرادین

  • ویتامن a
  • ویتامین d3
  • ویتامین k
  • ویتامین  b1
  • ویتامین b2
  • ویتامین b6
  • ویتامین b12
  • ویتامین c
  • منیزیم
  • کلسیم
  • و مواد معدنی دیگر
 • هر یک عدد از قرص جوشان را در ۲ لیتر آب در ۵ روز استفاده شود

 • Acidulants (citric acid), Acidity regulator (sodium), calcium carbonate, Magnesium Sulphate, Filler (mannitol), vitamin C, magnesium carbonate, aroma, niacin, ferric diphosphate, Filler (sorbitol), Acidity regulator (sodium carbonate), potassium chloride, Sweetner (aspartame), vitamin e, vitamin A, sodium chloride, aroma, citrate, pantothenic acid, Sweetner (acesulfame potassium), maltodextrin, Beta-carotene, vitamin B6, riboflavin, thiamine, coenzyme Q10, polyvinylpyrrolidone1, manganese sulphate, Colouring (Beetroot red2), vitamin B12, copper citrate, vitamin D, Vitamin K, folic acid, Stablizer (Sucrose esters of fatty acids), Chromium (III ) chloride, sodium selenite, sodium, potassium iodide, biotin


  Nutrient specificationPer recommended daily dosage (1 tablets)% des Referenzwertes per recommended daily dosage (1 tablets)Energy7,7 kJ
  ۱,۶۷ kcal-Carbohydrates0,7 g-Fat0 g-of which:Saturated Fat–Protein0 g-Salt–Fiber–VITAMINVitamin A800 μg100%Vitamin D5 μg100%Vitamin e10 mg83,33%Vitamin K30 μg40%Thiamine4,2 mg381,82%Riboflavin4,8 mg342,86%Niacin54 mg337,5%Pantothenic acid18 mg300%Vitamin B66 mg428,57%Folic acid600 μg300%Vitamin B123 μg120%Biotin30 μg60%Vitamin C180 mg225%MINERALCalcium120 mg15%Magnesium80 mg21,33%Iron14 mg100%Copper0,9 mg90%Iodine75 μg50%Zinc8 mg80%Manganese1,8 mg90%Selenium50 μg90,91%Chrome25 μg-Molybdenum45 μg90%