وزن 100 g
وزن خالص

۶۰ میل

توضیحات اجماعی محصول

کمبود ویتامینهای گروه B : کمبود این ویتامینها باعث اختلال در متابولیسم بدن ،سوخت وساز موادغذایی ،هضم وجذب واختلالات عصبی ،اختلالات تولید مثل ومرگ جنین  می شود. ,
ویتامین B1 (تیامین) : کمبود موجب  ورم روده ،کاهش اشتها وبه دنیا آمدن جوجه های  ضعیف و دارای لرزش می شود که ظرف چند روز پس از خروج از تخم تلف می شوند. درزرده تخم مرغ وجود دارد
ویتامین B2   (ریبوفلاوین) : -کمبود موجب اختلالات تنفسی وگوارشی در پرنده وضعیف شدن آن می گردد ،سبب بدنیا آمدن جوجه های فلج با جمع شدگی پنجه پا می گردد
ویتامین ۱۲ (کوبالامین) : -کمبودش موجب کم خونی وضعف پرنده، و مرگ ومیر در جوجه ها ومرگ جنین داخل تخم می گردد.

ویتامین B6    (پیریدوکسین) : -کمبود سبب ضعف  وکم خونی،ضعف اعصاب ،درد شکم پرنده،و به سبب نقش مهمش در رشد اولیه جنین, موجب افزایش مرگ  میر جنین می شود

ویتامینB3 نیاسین (اسید نیکوتینیک ) : -کمبود موجب کاهش میزان  جوجه درآوری می شوگردد.
ویتامین B5 (اسید پنتوتنیک) : -کمبودباعث کم خونی ،ضعف ایمنی ، موجب  بروز پرهای غیر عادی همراه با خونریزی زیر پوست می گردد ،اختلال در رشد جوجه ها  در مرحله سوم رشد  جنینی میگردد.