توضیحات اجماعی محصول

  • سر سرنگ

    سر سرنگ مخصوص سرنگ های تغذیه پرندگان میباشد. که بر روی آن ها وصل میشود.

    سایز سر ستنگ ها متفاوت است و برای زمان و جوجه های مختلف فرق دارد.

    سایز این محصول سر سرنگ ۱۴ بوده و برای جوجه های ۱ تا ۲۰ روز است .

    از این سر سرنگ برای قناری سهره و عروش هلندی نیز میتوانید استفاده کنید.