محصول کشور

مالزی

سایز

11cm * 10cm

تاریخ انقضا

01/2020

توضیحات اجماعی محصول

جو دوسر پرک برای قناری مناسب برای تو لک بردن پرنده

مهم ترین دوران قناری دوران تولک با پرریزان قناری میباشد . در بعضی از مواقع این دوران از فصل میگزرد و برای پرورش دهنده نگران کننده میشود

جو پرک برای قناری

جو پرک برای قناری در زمان جقت گیری بسیار مناسب است و در برنامه ها فصلی پت دارو بع این موضوع اشاره میشود. جو دو سر پرک کواکر برای قناری باعث میشود تا قناری زود تر به دوران پرریزان پا بگزارد . همانطور ک گفتم دوران لک مهم ترین توران قناری است . .با تغییرات نظام متابولیسمی پرهای کهنه جای خود را به پرهای نو میدهند وبه عبارتی پرندگان پس از گذراندن این دوره دارای لباس نو وتازه خواهند شد ، ضمن اینکه سیستم داخلی بدن آنها خیلی از باکتریها و سموم را دفع خواهد کرد.فصل تابستان آغاز دوران تولکی پرندگانی نظیر قناریها می باشد.قناری در این دوران بسیار شکننده و مستعد هرنوع بیماری می باشد. پس باید با تغذیه مناسب و رعایت بهداشت محیط پرورش، برای سپری شدن این دوران به پرنده خود کمک نمایید.دوران تولکی بین 6 الی 8 هفته وبندرت در نژادهای سنگینتر تا 12 هفته بطول می انجامد.اگر قناری یا هر پرنده دیگر دوران پرریزی را بطور کامل وبا تقویت و رژیم غذایی مناسب سپری نماید، فصل جوجه کشی موفقی خواهید داشت و میتوان جوجه های زیاد ومطلوبی تکثیر نمود.

نحوه ی استفاده جو پرک برای قناری

چو پرک را به مدت ۱۴ روز تا ۲۰ روز با خرفه قاطی کرده و قناری داده شود

جو دو سر پرک کواکر برای قناری


ویتامین سوپرادین                       محصولات نکتون                              ویتامین پرندگان