توضیحات اجماعی محصول

پروبیوتیک پروتکسین protexin

پروتکسین فرآورده ای کاملا طبیعی و سبز، دارای مجموعه ای از پروبایوتیک ها (Multi-strain Probiotic) می باشد که برای کمک به رشد و ایمنی بیشتر طیور تولید شده است. پروبایوتیک های پروتکسین ۹ سویه از برترین باکتری های لاکتوباسیل، قارچ و مخمر می باشند که به طور طبیعی در روده همه طیور سالم وجود دارند و عبارتند از:

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
Lactobacillus  acidophilus
Lactobacillus  rhamnosus
Bifidobacteriumbifidum
streptococcus salivarius subsp. thermophilus
Enterococcus faecium
Aspergillus oryzae
Candida pintolopesil

بار باکتریایی پروتکسین دو میلیارد از مجموع باکتری های بالا در هر گرم از فرآورده می باشد.پروبایوتیک های پروتکسین در لیست (Generally Regarded As Safe (GRAS سازمان بهداشتی خوراک و دارویی آمریکا (FDA) ثبت گردیده اند.

دانستنی بیشتر پروتکسین

پروتکسین با ویتامین ها و مواد معدنی که به مکمل خوراک افزوده می شوند، سازگاری دارد.
مصرف پروتکسین حتی با دوز ۱۰۰ برابر، هیچ مسمومیتی ایجاد نمی کند.
پروتکسین با همه مواد شناخته شده برای خنثی کردن کوکسیدیوز سازگار است.
پروتکسین با کلر آب تا سطح ۱۰ppm سازگار است.
پروتکسین با همه مواد و داروهای افزودنی به خوراک طیور سازگار می باشد. استفاده از داروهای آنتی بیوتیکی هیچ گونه تداخل دارویی با پروتکسین ندارد، اما برخی از آنتی بیوتیک ها مانند: تایلوزین، اکسی تتراسایکلین، کلروتتراسایکلین، لینکومایسین و فلمکوئین از اثر پروتکسین می کاهند. در زمان استفاده از این آنتی بیوتیک ها، پروکسین را به میزان ۱ گرم در هر لیتر آب و یا ۲ برابر میزان توصیه شده در خوراک، استفاده نمایید.