توضیحات اجماعی محصول

غذای تخم مرغی برای انواع قناری، فنچ های اروپائی و پرندگان گرمسیری

غذای تخم مرغی در طول فصل تولیدمثل بسیار ضروری بوده و در طی سال نیز مصرف می گردد. منبع بسیاری از مواد مغذی مقوی است که با عسل صددرصد طبیعی مرطوب گردیده و فاقد رنگدانه اضافی یا بتاکارتن می باشد تا مانع ایجاد هرگونه رنگ نامطلوب گردد.

غذای تخم مرغی آماده با دارا بودن لیزین و  میتونین موجب رشد مطلوب و همچنین رشد پرها می گردد.

دستور مصرف :

-در طول دوره تولید مثل و تولکی : به صورت غذای معمول روزانه.

-بقیه سال : سه نوبت در هفته .

-همچنین به صورت خالص، چند مرتبه در روز می توان استفاده نمود.

-هنگامیکه دانه های جوانه زده، میوه و سبزیجات به آن اضافه می شود، روزانه آن را تجدید نمائید تا تازه باشد.

نکته : این محصول یک میان وعده و خوراک مختصر سالم برای پرنده خانگی شما می باشد .