توضیحات اجماعی محصول

  • حلقه پای قناری

    از قدیم برای قناری ها حلقه ی پا مینداختن این کار صرفا به دلیل زیبایی نبوده. حل پای قناری ثابت میکرد ک این پرنده برای کدوم یک از پرورش دهندگان بوده.

    پرورش دهندگان اسم خود را بر روی حلقه پای قناری هک کرده تا اگر قناری به مشگا خورد با اون تماس گرفه شود