توضیحات اجماعی محصول

غذای کلاسیک قرمز پرندگان Quiko Classic R

غذای کلاسیک قرمز پرندگان Quiko Classic R  یک غذای تکمیلی برای همهی پرندگان زینتی میباشد همراه با رنگ قرمز غذایی دارای برخی از ویتامینه ها و پرورتین ها این غذا را میتوان یک رژيم غذایی متفاوت و مهم دانست استفاده از  غذای کلاسیک قرمز همراه با رژیم غذایی میتوانید یک غذای سالم و متفاوت باشد. جالب است بدانید که این غذای سرخ شده میباشد . یک غذای پخته برای قناری است.

مطمنن این را میدانید که دادن غذای پخته و سرخ شده به پرندگان درست نیست امه این محصول که از شرکت پر طرفدار کویو بیرون آمده بر اثاث استاندارد پرندگان تهیه شده و استفاده از این غذای پخته شده ی کلاسیک برای پرندگان نیز مجار است. اگر به این غذا اندکی غذای تخم مرغی اظافه کنید بسیار عالی و پر پروتیین است.

غذای کلاسیک قرمز کویکو classic r

ترکیبات

  • بیسکوست خشک شده
  • برخی از سبزیجات های مناسب پرندگان
  • برخی از دان های پرندگان
  • دانه عسلی
  • رنگ قرمز خوراکی پرنده ها

این محصول در زمان تخم برداری بسیاری پرورش دهندگان استفاده میکنند  و اعتقاد دارند که بعد از برداشت تخم اول استفاده از این محصول تخم گزاری مجدد را قوی تر میکند.

توصیعه ها

برای استفاه در طول پرورش روزانه کمی مرطوب شود. این محصول دارای مقدار قبل توجهی از ویتامین d3 میباشد.