محصول کشور

آمریکا

گونه ها

پرندگان زینتی – طیور

نوع دارو

محلول مایع

توضیحات اجماعی محصول

سایترکس اولین اولترا بیوتیک سازگار با تمام انتی بیوتیک ها و پروبیتیک های میباشد. این محصول مناسب برای جلوگیری از بیماری های تنفسی و از بین بردن عفونت و محرک رشد میباشد.  سایترکس CITREX یک محصول کمیاب است که بسیاری از مشگلات حیوانت را از بین میبرد و یا بسیاری از مشگالات را از قبل جلوگیری میکند. ويتامينCفعال شده، سيتريك اسيد، لاكتيك اسيد، گليسرين، سديم كلرايد ترکیبات سایترکس میباشد.

مزایای CITREX


 • درصد ارگانیک
 • موثر عليه انواع باكتري ها )نظير ايكولاي، كلستريديوم، ليستريا و ساير پاتوژنها(، قارچها و ويروسها
 • قابل حل در آب وسازگار با آنتي بيوتيك ها، پربيوتيكها، پروبيوتيك ها و اسيديفايرها.
 • فاقد تداخل اثر با اجزاي خوراك
 • غير سمي، غير خورنده، غير سرطان زا
 • قابليت ماندگاري اثر تا 48 ساعت
 • فاقد اثرات تخريش پوست و سوزانندگي در حيوانات و انسان هاي در تماس با محصول.
 • عدم ايجاد مقاومت باكتريايي.

اگر چه سايتركس حاوي اسيدهاي ارگانيك مختلفي است اما اسيديفاير نيست. بر خلاف اسيديفايرها، مكانيسم اثر سايتركس وابسته به PH نيست.این محصول با تماس بر سطح غشاي سلولي، نفوذ پذيري آن را افزايش داده و باكتري را از بين مي برد. (مطالعات توكسيكولوژيك مولكولار به وسيله Xenometrics در سال 1997، 1999 و 2000).

CITREX روي DNA يا ديگر اجزاي سلول تاثير نمي گذارد و بنابراين سرطان زا و موتاژنيك نبوده و درنتيجه باعث مقاومت باكتريايي نمي شود. از آنجايي كه این محلول براي فعاليت ميكروب كشي خود فقط كافي است با جدار سلول تماس برقرار كند، مقادير بسيار كم آن، ppm 12-100 براي مهار رشد و ميزان ppm 100-200 )%0.01-0.02) براي كشتن اكثر باكتريها كافی است.

سايتركس CITREX ضدميكروبی ارگانيک با غلظت 100% است كه دارای تركيبات باكتری كش، ويروس كش و قارچ كش مي باشد. سايتركس فاقد باقيمانده در گوشت و تخم مرغ است. اين محصول را مي توان در آب آشاميدنی و به طور همزمان با كلر، آنتي- بيوتيک ها، پروبيوتيک ها، پربيوتيك ها و اسیدی فایر و يا به صورت اسپری استفاده نمود.

سایترکس علیه ميكروارگانيسم ها

سایترکس علیه ميكروارگانيسم ها

سایترکس علیه ميكروارگانيسم ها

در اغلب كشورهاي جهان، بروز بيماري هاي تنفسی متداول ترين بيماري گزارش شده در توليد صنعتي طيور  غير قابل اجتناب است. عواملي نظير غلظت بالاي آمونياک، كوريزاي عفوني، ريتوتراكئيت، ويروس هاي نيوكاسل و برونشيت و نيز مايكوپلاسما گالي سپتيكوم( MG ) و مايكوپلاسما سينوویه( MS )، در بيماريهاي تنفسی دخيل هستند. مجاري هوايی پرندگان با دستگاه مخاطی-مژكی (mucociliary apparatus) پوشيده شده است كه خود از ميليون ها مژك ريز تشكيل شده، كه به طور مداوم موكوس را به خارج هدايت كرده و ذرات گرد و غبار، باكتري، قارچ و ويروس را به دام انداخته و به بيرون مي رانند. اين عمل مداوم، از راه يافتن پاتوژن ها به سيستم تنفسي جلوگيري مي كند. اگر بدن ميزبان توانايي بيرون راندن عوامل مهاجم را از دست بدهد، دچار التهاب كيسه هاي هوايی سينه اي و شكمي مي شود. در نهايت، بيماري تنفسي كه عمدتا ايكولاي در آن نقش پاتوژن ثانويه را دارد، اتفاق مي افتد. يكی از مهمترين عوامل موثر در آسيب ديدگي مژك ها، آمونياک است. غلظت 20ppm در بستر، سبب از بين رفتن حركت مژک ها در ناي می شود.

استفاده از روش اسپری با آنتي بيوتيیک ها و يا مواد ديگر، سال ها به عنوان درمان بيماري هاي تنفسي در انسان و حيوان مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات علمي متعددي در طيور، اثرات مثبت روش اسپري با استفاده از آنتي بيوتيك هايي نظير اكسي تتراسيكلين را جهت كاهش كلونيزه شدن باكتري هاي پاتوژن در ناي نشان داده است. در صنعت طيور، سال هاست كه كشورهای زيادي در آسيا و آمريكاي لاتين، از ضدعفونی كننده ها به صورت اسپری برای كاهش بار ميكروبي موجود در قسمت فوقاني دستگاه تنفس استفاد می كنند.

چگونه يك ضدعفونی كننده مي تواند به روش اسپري، كلونيزه شدن ميكروبي در قسمت فوقاني دستگاه تنفس را كاهش دهد؟

زماني كه سايتركس مايع روي سر پرنده اسپري مي شود، با سطح فوقاني دستگاه تنفس تماس حاصل كرده و پاتوژن هاي بسياري را در آن ناحيه از بين مي برد. استفاده از ضدعفوني كننده با اثر كشندگي ميكروب اهميت بسيار زيادي دارد، چون به محض تماس، سبب نابودي ويروس ها، باكتري ها و قارچ ها مي شود (ويروس كش، باكتري كش، قارچ كش). ضدعفوني كننده هايي كه فقط باعث توقف رشد و مهار موقت ميكروب ها مي شوند و آنها را از بين نمیبرند (باكتريوستات، ويروستات، فونجيستات)، زمان بيشتری طول مي كشد كه اثر كنند و براي حذف ميكروب نياز به كمک سيستم ايمنی دارند.

اهميت زمان شروع اسپری

 • اگر سايتركس 24 تا 48 ساعت پس از واكسيناسيون، در گله اي با سابقه بيماري تنفسي استفاده شود، پيشگيري از پيچيده شدن و ثانويه شدن بيماري قابل انتظار است.
 • اگر اسپري كردن زماني شروع شود كه گله علايم تنفسي نظير سرفه يا رال تنفسي را نشان مي دهد، درمان مي تواند كمك كننده باشد اما بيماري را به طور كامل از بين نخواهد برد.

ابزار و تجهيزات

اسپري كننده ها ( واكسيناتورها، اسپری كننده هاي كمری، كوله پشتی های كشاورزی)

واکسیناتور های معمولی و یا اسپری کننده های کوله ای ذرات بزرگی (بزرگتر از ۵۰ میکرون) تولید میکند که قادر نفوذ به قسمت های پایینی دستگاه تنفسی نيستند و به اين ترتيب از آسيب بيشتر و تخريش مجاري هوايي جلوگيري مي شود. در زمان اسپری كردن، هميشه فن هاي تهويه را خاموش كرده و به منظور جلوگيری از گردش هوا و بيرون بردن اسپری، سالن را با پرده بپوشانيد. در سالن هاي فاقد پرده، اسپری را صبح زود و در غياب باد انجام دهيد. در طول سالن قدم زده و كل گله را طي 10 تا 15 دقيقه اسپري نماييد. براي رسيدن به نتايج مطلوب تر، بهتر است گله را دو بار به طور كامل اسپری كنيد.

سيستم های مه پاش سقفی


به مدت 5تا10 دقيقه، (بسته به حجم آبي كه سيستم مي تواند از طريق نازل ها اسپري كند) اسپري نماييد. در صورت امكان فن های تهويه را خاموش كنيد. اسپری بايد تمام گله را پوشش دهد.مصرف سايتركس به صورت اسپری در گله هاي MS ،MG مثبت (درمان كمكی)

  1. سايتركس را به مدت 3 تا 5 روز، روزانه دوبار، اسپري كنيد. در كنار آن از داروهاي ضد مايكوپلاسما (تايلوزين،  انروفلوكساسين ، تيامولين و غيره در آب آشاميدني و يا در خوراک ) در سه روز اول زندگي جوجه ها استفاده نماييد.
  2. سايتركس را 3 تا 5 روز، روزانه دو بار، در زمان تكرار داروهاي ضدمايكوپلاسما، دو روز پس از واكسيناسيون با ويروس تنفسي، اسپری نماييد.

سايتركس را مي توان همراه با داروهاي ضدمايكوپلاسما، همزمان در آب آشاميدني مخلوط نمود.

پيشگيری از واكنش هاي پس از واكسيناسيون

مشابه مورد فوق عمل شود. اسپري را 12 ساعت پس از واكسيناسيون، دو بار در روز، به مدت حداقل 5 روز متوالي انجام دهيد. در گله اي كه علايم تنفسي نشان مي دهند، دو بار در روز به مدت 4 تا 5 روز استفاده نماييد. در صورت لزوم آن را به مدت طولاني تري استفاده كنيد. نتايج مطلوب زماني حاصل مي شود كه از سايتركس همزمان در آب آشاميدني نيز استفاده نماييد.

 

تاثیر سایترکس بر ضد آنتریت نکروتیک

آنتریت نکروتیک یک بیماری شایع در طیور است که با استفاده از سایترکس میتوان از این بیماری جلوگیری کرد.

درمان آنتريت نكروتيک با سايتركس


آنتریت نکروتیک (NE) چیست؟

آنتریت نکروتیک بيماری طيور جوان است كه با ضرر و زيان اقتصادی شديدهمراه بوده و آن عامل كلستريديوم پرفرانژان (CP) که بخشی از فلور طبیعی دستگاه گوارش به حساب می آید. .نوع تحت بالينی اغلب تشخيص داده نشده و درمان نمی شود.

در دهه  اخير اين بيماري بيشتر در سرتاسر دنيا شايع شده و هزينه سالانه آن صدها ميليون دلار تخمين زده مي شود. هدف مطالعه ي زير، بررسي اثر سايترکس (زماني كه در آب آشاميدني يا خوراک استفاده می شود ) روی كلستريديا و مقايسه آن با ويرجينامايسين در خوراک است.

طرح آزمايش:

سيصد و نود و دو جوجه كاب نر 12 روزه در قفس هايي نگهداری مي شدند و به 7 گروه تقسيم بندی شدند.

گروه های درمان:

    • ppm 200 از سایترکس مایع در آب آشامیدنی
    • ppm 300 از سایترکس مایع در آب آشامیدنی
    • g/mt 400 از سایترکس پودری
    • g/mt 600 از سایترکس پودری
    • gr/mt 22 از ويرجينامايسين

در 14 روزگی پرندگان تمام گروه هاي درمانی از طريق خوراكی به Eimeria Maxima آلوده شدند. در 19 ، 20 و 21 روزگي تمام گروهها به جز گروه درمان نشده – آلوده نشده را با كلستريديوم پرفرانژانس با غلظت cfu/ml 7-8 10 آلوده نمودند. نتايج : نتايج، بهبود قابل توجه بازدهی در تمام گروه هاي درماني را در مقايسه با گروه )7(: آلوده به كوكسيديا – كلستريديای درمان نشده نشان داد. متوسط درجه بندی زخم های NE بسيار كمتر از گروه درمان نشده بود و نيز مرگ و مير ناشي از NE در گروه درمان نشده 12.5% و در تمام گروه هاي سايتركس و ويرجينامايسين %3.6-0 بود. بنابراين مي توان از پودر سايتركس gr/mt) 400 ( و سايترکس مايع )ppm 200 در آب آشاميدنی ( برای درمان NE در پرندگان گوشتی استفاده نمود.

سایترکس CITREX

اثر سایترکس بر كلونيزه شدن سالمونلا در طيور گوشتی


آلودگی سالمونلايی در پرندگان يكي از مهمترين بيماريهای صنعت طيور در سرتاسر دنياست. در بيشتر كشورهاي توسعه يافته، گونه های عادت يافته به ميزبان )مثل سالمونلا پلوروم و سالمونلا گاليناروم( ريشه كن شده اند اما ساير پاراتيفوئيدها ) مثل سالمونلا انتريتيديس و تيفی موريوم … ( هنوز سلامت عمومي را تهديد مي كنند. سالمونلا هايدل برگ )SH ( يكي از گونه هاي پاراتيفوئيدی است كه در انسان ايجاد بيماری مي كند ولی در پرنده تأثيري نمی گذارد. اين گونه در رديف دوم يا سوم مهم ترين عوامل شيوع آلودگي سالمونلايي در انسان در كشورهايي نظير كانادا و امريكاست. مطالعهء زير اثر سايتركس روی كاهش كلونيزه شدن SH در محيط و دستگاه گوارش پرندگان گوشتي تحت آزمايش را نشان میدهد.

طرح آزمایش

اثر سایترکس بر كلونيزه شدن سالمونلا در طيور گوشتی

درگيري سالمونلا : CFU/dose 106 × 7/5 در اولين روز زندگی

شرح کلی مشاهدات

شرح کلی مشاهدات

اثرات سایترکس بر روی سالمونا

اثرات سایترکس روی سالمونا

اثرات سایترکس روی سالمونا

اثرات سایترکس روی سالمونا

كاهش سالمونلا در محيط (Drag Swab ) در 14 و 49 روزگي نمونه گيري شد 36 نمونه / هر گروه

دیگر اثرات سایترکس CITREX روی سالمونا

دیگر اثرات سایترکس CITREX روی سالمونا

كاهش كلونيزه شدن سالمونلا در روده – جداسازي مجدد در پرندگاني كه مستقيماً در گير شدند و پرندگان در معرض. كل پرنده هايي كه نمونه برداري شدند در 49 روزگي = 120 سوآب سكوم / گروه ( 60 پرنده مستقيماًاً درگير شدند و 60 تا در معرض بودند.)

پرندگان نمونه برداري شده در 49روزگي= 60 Crop swab/گروه

پرندگان نمونه برداري شده در 49روزگي= 60 Crop swab/گروه

نتايج بازدهي )ضريب تبديل غذايي ، افزايش وزن روزانه ، مرگ و مير . . . ( در اين مطالعه بررسي شد اما در اينجا ذكر نشده چون SH روي آنها تأثيري نداشت .

نتيجه گيری : پس از 9 روز از آزمايش سايتركس پودر و مايع كاهش آماری قابل توجهي در ميزان كلونيزه شدن سالمونلا در محيط، چينه

دان و روده در مقايسه با گروه كنترل(درمان نشده) و گروه درگير نشان دادند.

اثرات سایترکس روی رشد داینامیک سالمونا تیفی موریوم طیور


در اين مطالعه از دوز ml,0.2 ml, 0.4 ml/l 0.05 سايتركس استفاده شد. سويه مورد استفاده در اين آزمايش سامونلا تيفی موريوم جدا شده از فارم طيور بود.

اثرات سایترکس روی رشد داینامیک سالمونا تیفی موریوم طیور

اثرات سایترکس روی رشد داینامیک سالمونا تیفی موریوم طیور