توضیحات اجماعی محصول

مخلوط پرستیژ برای طوطی های کوچک

مخلوط دانه پرستیژ با کیفت بسیار بالا برای طوطی های کوچک همراه با ترکیبات. دانه ها غلات ها و حبوبات ها