توضیحات اجماعی محصول

دارای آثار ضد تورم ، ضد اسپاسم ، آنتی هیستامین ،  برونکودیلاتور( باز کننده برونش ) و همچنین تنظیم کننده سیستم اعصاب مرکزی تحریک کننده  مراکز قلبی و تنفسی می باشد، که قادر است مشکلات به وجود آمده به وسیله آسم را کنترل نماید .همچنین  در درمانهای علامتی برای انواع عفونت دستگاه تنفسی و یا عفونت های انگلی بسیار موثر بوده و اثر قابل توجهی در بهبود عملکرد دستگاه تنفسی ایجاد می نماید .

ترکیبات آنتی آسماتیکو تابرنیل

دی فنل هیدرامین هیدروکلراید  ۸/۰ میلی گرم
افدرین هیدروکلراید  ۲ میلی گرم
تئوفیلین   ۴ میلی گرم
دگزامتازون ۰۴/۰ میلی گرم
اکسیپیان C.S.P   ۱ میلی گرم

روش مصرف

برای درمان های علامتی ، فرآیندهای دستگاه تنفس و نیز به عنوان داروی کمکی در درمان ریشه ای بیماریهای انگلی و عفونی دستگاه تنفسی به کار می رود .

مقدار مصرف

داروی ضد آسم پرندگان تابرنیل می بایست به صورت زیر به آب آشامیدنی افزوده گردد . ۵ – ۱۰ میلی لیتر در ۱ لیتر آب آشامیدنی که برابر است با ۱۰- ۵ قطره در ۴۰ میلی لیتر آب آشامیدنی  برای ۵ روز متوالی . گاهی ممکن است در بعضی از درمان ها به فاصله ۵ روز بعد مجددا” تکرار گردد . در درمان های توام با بیماریهای انگلی و عفونی دستگاه تنفس نیز استفاده می گردد .

گونه های هدف :

قناری ، انواع نژادهای طوطی ، مرغ عشق ، فنچ ، مرغ مینا ، توکان و  سایر پرندگان زینتی .