وزن 500 g
ساخت شرکت

میاویت

محصول کشور

آلمان

توضیحات اجماعی محصول

ad3e یک ویتایمن بسیار مهم برای پرندگان زینتی و طیور میباشد. از این نوع محصولات قبل از تولید مصل استفاده میکند . ‌ویتامین ad3e نقش مهمی در تقویت نطفه پرندگان دارد. در استفاده کردن از ویتامین های ad3e شک نکنید

جلوگیری از نرمی استخوان و ریکتز
• پیشگیری از افت تولید تخم مرغ و کاهش قابلیت جوجه در آوری و کاهش باروری خروس
• تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفر در مواقع استرس
• پیشگیری از بروز آنسفالومالاسی، آسیت و هیدروپریکاردیوم
• کاهش استرس ناشی از واکسیناسیون، حمل و نقل و تغییرات محیطی و حرارتی
• تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن در برابر بیماریهای عفونی

ad3eساخت شرکت میتاویت المان

مکانیسم اثر:

ویتامین A با محافظت از سلول های اپتیلیال از نفوذ عوامل بیماری زا جلوگیری میکند و در بهبود باربری و روند اسپرمتوژنز رشد استخوان ها و بهبود سیستم اعصبی نقش اساسی دارد.

ویتامین D3 در تنظیم کلسیم و فسفر نقش داشته و باعث بهبود جذب کلسیم و فسفور در روده میباشد این ویتامین در شکل گیری استخوان و تشکیل پوسته تخم پرندگان نقش اسفا میکند.

ویتامین E با خاصیت آنتی اکسیدانی مانغ از تولید رادیکال های آزاد شده  و موجب جلوگیری از اکسید شدن اسید های چرب که همواره در معرض اکسیداسیون سلولی هستند میشود. این ویتامین در متابولیسم کربو هیدرات ها کراتین عضلات و گیلوکژن نقش دارد.

موارد مصرف:

 1. جلوگیری از نرمی استخوان و ریکتز
 2. پیشگیری از افت تولید تخم
 3. بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ
 4. تنظیم تعادل کلسیم و فسفور
 5. پیشگیری از بروز آنسفالومالاسی آسیت و هیدروپریکاردیوم
 6. افزایش رشد باربری و تحریک اشتهای پرندگان
 7. کاهش استرس ناشی از واکسیناسیون, حمل و نقل و تغیر محیطی
 8. تقویت سیستم ایمین و افزایش مقاومت بدن
 9. جلوگیری از بروز هیپوکلسیمی,  عذم تعادل و فلجی
 10. محافظت و کمک از ترمیم پوست
 11. اصلاح متابولسیم چربی ها و پیشگیری از به وجود اومدن لاشه های چرب

مشاهده انواع ویتامین های AD3E پرندگان