مدت متوسط مصرف

۴ ماه

توضیحات اجماعی محصول

دانخوری ساده

معمولی ترین و ساده ترین نوع دانخوری داخل قفس که برای پرندگان کوچک مثل سهره فنچ و قناری استفاده مشود

هر ۵ روز با جرم ساید ضد عفونی شود