توضیحات اجماعی محصول

حلقه پا قناری

حلقه پا قناری تعداد و انواع متنوعی هستند که بسیاری از آن ها را پرورش دهندگان قناری نمیپسندند. به این دلیل بسیاری از آن ها از جنس نا مرغوب میباشد و برا جوجه قناری ها مضر میباشد. حلقه پا قناری استفاده و کاربرد زیادی دارد.این حلقه های پا به شما نیز برا تشخیص قناری و یا تعداد قناری کمک میکند.

حلقه پا قناری اورینگی

این حلقه از جنس پلاستیک فشارده درجه یک تهیه شده . این بسه همره با یک ابزار جالب میباشد

این ابزار به شما کمک میکند تا این که حلقه ها راخت تر و سریع تر در داخل پا بیندازید.