• 02155918006

سوالات متداول

  • تمامی محصولات مجموعه ی ما از اورجینال بوده و دارای تایید وزارت بهداشت میباشد. در صورت مطمن شدن این موضوع میتوانید سریال محصول را به شرکت ایمیل زده و پیام اصل بودن محصول را دریافت کنید

  • تمامی محصولات حداقل با شش ماه به تاریخ انقضا ارسال میشود. و اکثر محصولات بالای ۱ سال و برخی تا ۲ یا ۳ سال تاریخ انقضا دارند. محصولاتی ک تا ۶ ماه اینده منقضی میشوند ارسال نمیشود.

    حمل و نقل بیشتر محصولات هوایی بوده و با بهترین شرایط حمل و نقل آبو هوایی منتقل یافته اند

  • زمان ارسال کالا در تهران تا ۲۴ ساعت و در شهر های دیگر تا ۴۸ ساعت میباشد